takaisin alkuun
lauantaina 13
kotiomenaApplea syytetään DMA-sääntöjen rikkomisesta EU:ssa

Applea syytetään DMA-sääntöjen rikkomisesta EU:ssa


Apple on ensimmäinen yritys, jota syytetään Euroopan unionin sääntöjen rikkomisesta (DMA). Αυτό το ορόσημο αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη ρύθμιση των ψηφιακών αγορών και τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού εντός της ΕΕ. DMA, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2023, στοχεύει να περιορίσει την κυριαρχία των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας στην αγορά, διασφαλίζοντας ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να ανταγωνίζονται δίκαια. Οι εικαζόμενες παραβιάσεις αυτών των κανόνων από την Apple υπογραμμίζουν τις συνεχιζόμενες για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Euroopan komission varapuheenjohtaja EU Fit for Digital Age ja kilpailusta vastaava komissaari Margrethe vestager jakoi uutisen seuraavilla sanoilla X:lle:

Mitä digitaalimarkkinalaki tarkoitti?

Euroopan komissio otti käyttöön DMA:n sääntelykehyksenä, jolla pyritään korjaamaan suurten digitaalisten portinvartijoiden ja pienten markkinaosapuolten välistä tehon epätasapainoa. Näihin portinvartijoihin, jotka EU on määritellyt yrityksiksi, joilla on merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin, jotka tarjoavat keskeisiä alustapalveluja ja joilla on vakiintunut ja pysyvä asema, koskevat erityisiä DMA-lain mukaisia ​​velvoitteita. Näihin velvoitteisiin kuuluu sen varmistaminen, että pienet yritykset voivat toimia ja kilpailla reiluin ehdoin ilman, että portinvartijat joutuvat joutumaan epäreilujen käytäntöjen kohteeksi.


Uudet säännöt Store από την Apple, οι ίδιες παλιές ανησυχίες για τους προγραμματιστές


Apple, yksi maailman vaikutusvaltaisimmista teknologiayrityksistä, nimettiin vahtikoiraksi sen merkittävän markkinaosuuden ja App Storen hallinnan vuoksi. App Store on kriittinen alusta sovellusten kehittäjille, ja se tarjoaa heille pääsyn miljoonille potentiaalisille asiakkaille. Mutta App Storea koskevat säännöt ovat joutuneet tarkastelun kohteeksi väittäen, että ne estävät reilua kilpailua ja rajoittavat kehittäjien mahdollisuuksia tavoittaa kuluttajia vaihtoehtoisten kanavien kautta.

Väitetyt Applen DMA-rikkomukset

Euroopan komission alustavat havainnot osoittavat, että Applen App Storen säännöt rikkovat DMA:ta. Erityisesti komissio on ilmaissut huolensa Applen "osoituskäytännöistä". DMA:n mukaan kehittäjien tulisi pystyä tiedottamaan asiakkaille vaihtoehtoisista ostovaihtoehdoista App Storen ulkopuolella, mukaan lukien halvemmista vaihtoehdoista. Applen nykyiset säännöt kuitenkin rajoittavat kehittäjiä antamasta näitä tietoja sovelluksissaan. Tämä rajoitus estää kehittäjiä kommunikoimasta vapaasti asiakkaidensa kanssa vaihtoehtoisista tarjouksista.

Επιπλέον, τα ευρήματα της Επιτροπής υποδηλώνουν ότι η διαδικασία «σύνδεσης» της Apple, η οποία επιτρέπει στους προγραμματιστές να συμπεριλάβουν έναν σύνδεσμο στην εφαρμογή τους που ανακατευθύνει τους πελάτες σε μια ιστοσελίδα για αγορές, είναι υπερβολικά περιοριστική. Οι όροι που επιβάλλει η Apple σε αυτές τις συνδέσεις θεωρούνται εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία και τον ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, απαγορεύεται στους προγραμματιστές να προωθούν προσφορές ή να συνάπτουν συμβάσεις μέσω των προτιμώμενων καναλιών διανομής τους, γεγονός που περιορίζει την ικανότητά τους να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τους καταναλωτές.

Maaliskuussa 2023 käyttöönotetun DMA:n tavoitteena on rajoittaa suurten teknologiayritysten markkinavoimaa (Kuvan luotto)

Komissio huomautti myös, että Applen perimät maksut kehittäjiltä seitsemän päivän kuluessa sovelluksen sisäisestä kirjautumisesta tehdyistä ostoksista ovat kohtuuttomia. Nämä maksut ylittävät Applen palkkioiden tarpeelliseksi katsotun määrän, mikä lisää kehittäjille rasitusta ja mahdollisesti estää heitä käyttämästä vaihtoehtoisia kanavia asiakkaiden tavoittamiseksi.

Uudet rikkomustutkimukset

Applen ohjesääntöjä koskevien alustavien havaintojen lisäksi Euroopan komissio käynnisti uuden tutkimuksen Applen kehittäjien sopimusehtojen noudattamatta jättämisestä. Tämä tutkimus keskittyy Applen "Master Technology Fee" -maksuun ja muihin uusiin vaatimuksiin, jotka kehittäjien on täytettävä päästäkseen tiettyihin DMA-ominaisuuksiin. Perusteknologiamaksua, joka veloittaa kehittäjiltä 0,50 € per asennettu sovellus, tarkistetaan, jotta selvitetään, onko se DMA:n välttämättömyys- ja suhteellisuusvaatimusten mukainen.

Tutkimuksessa tarkastellaan myös vaiheita, joita käyttäjät tarvitsevat ladata ja asentaa vaihtoehtoisia sovelluskauppoja tai sovelluksia iPhoneen. Applen monivaiheinen prosessi ja sen aikana käyttäjille esitettävät erilaiset tietonäytöt voivat luoda esteitä, jotka estävät DMA:n määräysten tehokkaan täytäntöönpanon. Lisäksi DMA:n noudattaminen arvioidaan kelpoisuusvaatimusten, jotka kehittäjien on täytettävä tarjotakseen vaihtoehtoisia sovelluskauppoja tai jakaakseen sovelluksia suoraan verkosta.

Nämä tutkimukset heijastavat Euroopan komission sitoumusta valvoa DMA:n täytäntöönpanoa ja varmistaa, että Applen kaltaiset portinvartijat noudattavat sen vaatimuksia. Näiden tutkimusten tuloksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia Applen liiketoimintakäytäntöihin ja laajempaan digitaaliseen markkinamaisemaan.

Tausta ja seuraukset

Applen nimeäminen portinvartijaksi ja sitä seuraavat tutkimukset ovat osa Euroopan komission laajempaa pyrkimystä säännellä digitaalisia markkinoita ja edistää reilua kilpailua. Applen lisäksi myös muut suuret teknologiayritykset, kuten Alphabet, Amazon, Meta ja Microsoft, on nimetty säilyttäjiksi ja DMA-velvoitteiden alaisiksi. Nämä yritykset hallitsevat keskeisiä digitaalisia alustoja, jotka toimivat yhdyskäytävänä yrityksille ja kuluttajille, joten niiden noudattaminen DMA:n kanssa on elintärkeää sen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Applen DMA-rikkomusmaksu
Maksuja, joita Apple veloittaa kehittäjiltä sisäänkirjautumisen jälkeen tehdyistä ostoksista, pidetään kohtuuttomina (Kuvan luotto)

Οι πιθανές κυρώσεις για μη συμμόρφωση με το DMA είναι αυστηρές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβάλει έως και 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών ενός θυρωρού, με δυνατότητα αύξησης αυτού στο 20% για επανειλημμένες παραβάσεις. Σε περιπτώσεις συστηματικής μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή μπορεί επίσης να επιβάλει πρόσθετα διορθωτικά μέτρα, όπως να απαιτήσει την πώληση τμημάτων της επιχείρησης ή να απαγορεύσει στον θυρωρό να αποκτήσει νέες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση.

Koska Apple on ensimmäinen yritys, jota syytetään DMA:n rikkomisesta, sääntelyviranomaiset, alan sidosryhmät ja muut valvojat seuraavat tarkasti Applen tapausta. Tämän tapauksen tulos voi luoda ennakkotapauksen DMA:n täytäntöönpanolle ja muokata digitaalisten markkinoiden sääntelyn tulevaisuutta EU:ssa. Se korostaa meneillään olevia ponnisteluja oikeudenmukaisten ja kilpailukykyisten digitaalisten markkinoiden luomiseksi, joilla pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus menestyä. tukahduttaa muutaman suuren pelaajan dominanssi.


Suositeltu kuvan luotto: Emre Citak/Bing-kuvageneraattori

VIA: DataConomy.com

Marizas Dimitris
Marizas Dimitrishttps://www.techwar.gr
Samsungin matkapuhelimien omistautunut fani Dimitris on kehittänyt erityisen suhteen yrityksen tuotteisiin arvostaen niiden tarjoamaa muotoilua, suorituskykyä ja innovaatioita. Teknisten uutisten kirjoittaminen ja lukeminen ympäri maailmaa.
AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

JÄTÄ VASTAUS

kirjoita kommenttisi!
ole hyvä ja kirjoita nimesi tähän

Suosituin

Viimeiset artikkelit